Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wybór - Pracownik kadrowo – płacowy
[UR.271.8.2018] przeprowadzenie szkolenia „Pracownik kadrowo
– płacowy (obsługa komputera z programem Płatnik oraz
programami kadrowymi)” (11.07.2018)
31.08.2018 więcej
Wybór - spawanie metodą MAG i TIG
[UR.271.2.2018] przeprowadzenie szkolenia: „spawanie metodą
MAG i TIG według programu zgodnego z wytycznymi Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach” (16.05.2018)
28.05.2018 więcej
Wybór - magazynier z programami magazynowymi, obsługą wózków...
[UR/5720-4/2018] przeprowadzenie szkolenia: "magazynier z
programami magazynowymi (fakturowanie), obsługą wózków
jezdniowych wraz z obsługą i bezpieczną wymianą butli
gazowych" (23.04.2018)
07.05.2018 więcej
Wybór - sprzedawca z podstawami obsługi komputera, programami...
[UR/5720-6/2018] przeprowadzenie szkolenia: „sprzedawca
z podstawami obsługi komputera, programami do
fakturowania, obsługą kasy fiskalnej oraz obsługą wózków
jezdniowych” (04.04.2018)
12.04.2018 więcej
Wybór - operator wózków jezdniowych z wymianą i obsługą butli
[UR/5720-5/2018] przeprowadzenie szkolenia pn.: „operator
wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą i obsługą butli
gazowych” dla 15 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Lesznie.
04.04.2018 więcej
Wybór - Prawo jazdy kat. E do C
[UR-5720-3/2018] przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. E
do C” dla 5 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Lesznie (15.03.2018)
29.03.2018 więcej
Wybór - kwalifikacja wstępna przyspieszona C1, C1 E, C, C E
[UR-5720-2/2018] przeprowadzenie szkolenia pn.: „kwalifikacja
wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego C1, C1 E, C,
C E” dla 30 osób bezrobotnych (12.03.2018)
21.03.2018 więcej
Wybór - prawo jazdy kat. C
[UR-5720-1/2018] przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat.
C” dla 30 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Lesznie (12.03.2018)
21.03.2018 więcej
Wybór - „Kurs stylizacji i przedłużania paznokci”
[UR-5720-14/2017] przeprowadzenie szkolenia „Kurs stylizacji i
przedłużania paznokci” dla 10 osób skierowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie. (25.10.2017)
03.11.2017 więcej
Wybór - pracownik kadrowo-płacowy z obsługą komputera
Pracownik kadrowo – płacowy (obsługa komputera z programem
Płatnik oraz programami kadrowymi)
17.10.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się